כמות וסוג החומרגרניט מהמזרח 2000 מ"ר.
 
שם יזםגב ים לקרקעות בע"מ
 
שם קבלן מבצעבנגד 2000 חברת לבנין בע"מ
 
פיקוחמשה צור אדריכלים
 
ביצוע והיקף העבודהאספקת גרניט בשיטת תבניות ברנוביץכרמל וים - מתחם בניה, חיפה