כמות וסוג החומררוסו פורינו ורוזה בטה 2,200 מ"ר.
 
שם יזםרשות שדות התעופה
 
שם קבלן מבצע : נ.אלה ובניו – חברה קבלנית לבנין בע"מ
 
ביצוע והיקף העבודהאספקה וריצוף