כמות וסוג החומרשיש טורקי 12,000 מ"ר.


שם יזםבנייני אריה פרשקובסקי בע"מ
 

שם קבלן מבצעאלמוג כדאי בע"מ
 

פיקוחמסד עוד בע"מ
 

ביצוע והיקף העבודהאספקה של שיש בשיטת תבניות ברנוביץ