כמות וסוג החומרגרניט מהמזרח + שיש טורקי 20,000 מ"ר

 
שם יזםאמריקן קולוני בע"מ
 
שם קבלן מבצעשלום את נתן, יצחק עופר
 
שם אדריכלשנער- מן אדריכלים
 
ביצוע והיקף העבודהאספקה של שיש וגרניט בשיטת תבניות ברנוביץ